Được thành lập năm 1899, Đại học Victoria, Wellington là trường được chính phủ đầu tư toàn bộ. Trường cung cấp các khoá học về nông nghiệp, thiết kế, thương mại, giáo dục, nhân văn, khoa học xã hội, luật, âm nhạc, khoa học và kĩ thuật. 21.000 là số sinh viên theo học tại

Chia sẻ