“Học PTTH tại New Zealand có dễ hơn học ở Việt nam” Câu hỏi “Học PTTH tại New Zealand có dễ hơn học ở Việt nam” được nhiều phụ huynh và các bạn học sinh hỏi. NZlink giới thiệu với bạn đọc một bài tổng kết của sinh viên (sau khi học xong PTTH với

Chia sẻ
Từ khóa: ,