Chi phí sinh hoạt ở New Zealand tương tự như ở nhiều nước phát triển khác khác. Tuy nhiên, các thành phố của New Zealand khi so sánh với các thành phố lớn khác trên thế giới sẽ có những ưu điểm nhất định. Cuộc khảo sát chi phí sinh hoạt năm 2016 của Merce

Chia sẻ
Từ khóa: ,