University of Otago

Được thành lập vào năm 1869, Đại học Otago, trường đại học đầu tiên tại New Zealand, không ngừng xác lập những cột mốc thành tựu mới mà một cơ sở giáo dục đại học phải đạt được. Trong suốt 14 năm qua, trường luôn giữ kỷ lục về chất lượng giảng dạy với 7

Chia sẻ